English-only | Jenom česky | Bilingual/Dvojjazyčně

HTML: DOCTYPE a režimy prohlížečů

Moderní prohlížeče používají určení typu dokumentu (doctype sniffing) k odlišnému přístupu ke starším a novějším verzím jazyků (X)HTML. Podle použitého typu dokumentu pak aktivují jeden z režimů, v nichž mohou pracovat, a zpracují dokument (stránku) buďto zastaralým, ale kompatibilnějším způsobem (nestandardní, quirk režim) — anebo s maximálním dodržováním nových standardů (standardní režim).

Následující tabulka uvádí, jaký režim odpovídá nejběžnějším DTD v nejznámějších prohlížečích, které doctype sniffing provozují — tj. Netscape6/Mozilla (NN6/Moz), MS Internet Explorer 6 ve Windows (IE6/Win) a MS Internet Explorer 5 v MacOS (IE5/Mac).

Typ dokumentu podle DTD uvedené v prvku DOCTYPE
NN6,Moz IE6/Win IE5/Mac
Bez uvedení DTD v DOCTYPE
quirk quirk quirk
HTML 3.2 a starší, např.


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
quirk quirk quirk
Všechny striktní HTML 4.x, např.


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
STD STD STD
Všechny přechodové HTML 4.x bez udání URL, např.:


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
quirk quirk quirk
Přechodové HTML 4.0 s URL, např.:


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
quirk STD STD
Přechodové HTML 4.01 s URL, např.:


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
p-STD STD STD
Striktní XHTML 1.0 bez deklarace XML, např.:


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
STD STD STD
Striktní XHTML 1.0 s deklarací XML, např.:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
STD quirk STD
Přechodové XHTML 1.0 bez deklarace XML, např.:


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
p-STD STD STD
Přechodové XHTML 1.0 s deklarací XML, např.:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
p-STD quirk STD

"STD" je standardní režim, kdy prohlížeč dodržuje v maximální míře postupy a formátování předepsané standardy W3C. Režim "p-STD" je převážně standardní, prohlížeč standardy nedodržuje zcela, některé algoritmy jsou převzaty ze starých verzí prohlížečů pro udržení vyšší kompatibility. MSIE tento mezi-režim nemá, ale jeho standardní režim odpovídá více tomuto "p-STD" režimu v NN6/Moz. "Quirk" režim je nestandardní, odpovídá postupům, které jsou použity ve starých prohlížečích (MSIE 6 v quirk režimu zobrazí stránku přibližně stejně jako MSIE 5, Mozilla v quirk režimu použije některé postupy z NN4 atd.)

Podrobnější informace o doctype sniffingu a zpracování dokumentů v různých režimech najdete na mnoha dalších stránkách na Internetu, např.: