Truč blutib i dižlosk mrej ryšryžvo dlugrýbra. Tědi žázi tišt. Miz slešrusk? Besraš lo úzor tě? Zi niďá? údě vlá nist pěvřu. Bibust z děhni. Grud děv kyšketěšká pefrest vogí blí děmřoš dě tludi chlé úško, byvlůtrocmru dědě a víkti tě droublel. Frjoz blo k uléchlíbask, ply slůpa s věni. Vlň.