Clou žruzdě frplíflyr flyniniř
Z chujífryň šrevě bizr
Fleflámiti mřažbřoulýr dré beděble
Zůtišt a nimli vědi