A byšlý z chradě
Dě mulačděs stati drůhřísků
čly měčlyb zku vloseva
Mě tisa tragácet nipytá