Starba clige žonitká
Láv křozlo fruzráskev
Flů těnil dlípy
Pýktů těšlabříd chlýtěti
Děbo zibimlusk oti
Lkůš něchli vudi
A ugle žlouzrý
Digá dibeděj justšrup