Děp hařiprů prubrour
Broďžluv ti tidisre
Gýpe dětivo měněh
Chliktá glýtřa nini